Seminare

  • 18 May 2019

    OSHO MEDITIMI DINAMIK dhe SUKSESI në Biznes.

    Për herë të parë një seminar i këtij lloji në trevat toan shqiptare me mjeshtër ndërkombëtarë të meditimit dinamik. Seminar…