Sheki Useini

Me Meditim kundër Depresionit!

Çregullimet depresive janë në rritje e sipër te njerëzit. Depresionet janë avancuar dhe perhapur aq shumë, saqë mund të flitet edhe për nje lloj “sëmundje popullore”. Numri i të sëmurëve nga depresioni vazhdon të rritet me përqindje të madhe. Depresioni mund të paraqitet njëherë dhe pastaj të kalojë nëpër disa…...

Read more

Kështu e thërret të mirën, lumturinë, bollëkun…!

Nuk ekzistojnë askund njerëz të cilët nuk dëshirojnë të jenë të lumtur. Përkundrazi të gjithë dëshirojnë të kenë një jetë të lumtur dhe pozitive, në bollëk, paqë dhe me sa më pak mangësi, mllef, shqetësime dhe negativitete tjera. Mirëpo, edhe pse njerëzit nuk i dëshirojnë këta gjëra të palakmueshme,  megjithate…...

Read more

MOS E HARRO MENTORIN E BRENDSHËM..?!

Në fillim të rrugëtimit në drejtim të sukseseve, çdo Mentor është kusht dhe shembull adekuat, i cili sot qëndron aty, ku ti do doje të ishe nesër. Roli i Mentorit është shumë domethënës. Fatmirësisht, në trevat tona kemi personalitete, histori suksesesh dhe Mentora fantastik, kur bëhet fjalë për arritje, sukses,…...

Read more

Mëso nga njerëzit, që SOT janë aty, ku ti don të jesh NESËR!

Njeriu më i dobishëm për shoqërinë, kompaninë apo për një punë të caktuar është ai i cili në vijë të parë është i dobishëm për veten e tij. Të qenurit i dobishëm për veten është DËSHMI dhe njëkohësisht REZULTAT i investimit të suksesshëm që ke bërë më parë në vetëvete,…...

Read more

MEDITIMI RREGULLON JETËN SEKSUALE!

Dobia e shumësfishtë e meditimit shtrihet nëpër fusha të ndryshme. Meditimi është një lloj barnatore e brendshme, që na qëndron neve në disponim. Por, çfarë është roli dobiprurës i meditimit kur është fjala për jetën seksuale. Gjëja më e bukur në Botë, seksi, për shumicën e njerëzve me kalimin e…...

Read more