Blog

A mendon më tepër për PROBLEMIN apo për ZGJIDHJEN?!

Të jetosh do të thotë të mësosh. Të gjitha problemet janë “detyrë e jetës”, të cilat në vete përmbajnë edhe dhuratat e caktuara. Mua më pëlqen të them se problemi është mbështjellësi i jashtëm i çdo dhurate. Sa më i madh është problemi, aq më e madhe është edhe dhurata pastaj! Megjithate,…...

Read more

MOS E HARRO MENTORIN E BRENDSHËM..?!

Në fillim të rrugëtimit në drejtim të sukseseve, çdo Mentor është kusht dhe shembull adekuat, i cili sot qëndron aty, ku ti do doje të ishe nesër. Roli i Mentorit është shumë domethënës. Fatmirësisht, në trevat tona kemi personalitete, histori suksesesh dhe Mentora fantastik, kur bëhet fjalë për arritje, sukses,…...

Read more

Mëso nga njerëzit, që SOT janë aty, ku ti don të jesh NESËR!

Njeriu më i dobishëm për shoqërinë, kompaninë apo për një punë të caktuar është ai i cili në vijë të parë është i dobishëm për veten e tij. Të qenurit i dobishëm për veten është DËSHMI dhe njëkohësisht REZULTAT i investimit të suksesshëm që ke bërë më parë në vetëvete,…...

Read more

MEDITIMI RREGULLON JETËN SEKSUALE!

Dobia e shumësfishtë e meditimit shtrihet nëpër fusha të ndryshme. Meditimi është një lloj barnatore e brendshme, që na qëndron neve në disponim. Por, çfarë është roli dobiprurës i meditimit kur është fjala për jetën seksuale. Gjëja më e bukur në Botë, seksi, për shumicën e njerëzve me kalimin e…...

Read more