Në një Botë, si kjo tani, e cila me çdo kusht dhe vazhdimisht vepron të të bëjë si dikush tjetër, është një nga sfidat më të mëdhaja për të qenë vetvetja! Kurse nga ana tjetër, mundësia që të jesh vetëvetja është një nga çelësat kryesorë e dyerve drejt një Bote me më tepër Dashuri, Dhembshuri, Paqë, Bollëk, Sinqeritet dhe Respekt. Njeriu që arrinë të jetë vetëvetja, po i njejti arrinë të jetë edhe shumë më dobishëm në shoqëri dhe për shoqërinë. Në rrugëtimin drejt vetvetes, burimit, brendisë, MEDITIMI është porta kryesore.

MEDITO – KËRKO – JETO