Blogu

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!
…në kategorinë e parë bëjnë pjesë njerëzit të cilët PENDOHEN se nuk kanë jetuar jetën e tyre, atë jetë që kanë dashtur ta jetojnë. Por KËTA KANË JETUAR JETËN SIPAS PLANIT TË DIKUJT TJETËR apo sipas KËRKESAVE që kanë pasur të tjerët. Tani e kanë të qartë se çka kanë bërë me jetën e tyre, por nuk ka mundësi rifillimi dhe ngel vetëm pendimi si përcjellësi i fundit në çastet e fundit.
Për më shumë shiqo Videon më poshtë…

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!…në kategorinë e parë bëjnë pjesë njerëzit të cilët PENDOHEN se nuk kanë jetuar jetën e tyre, atë jetë që kanë dashtur ta jetojnë. Por KËTA KANË JETUAR JETËN SIPAS PLANIT TË DIKUJT TJETËR apo sipas KËRKESAVE që kanë pasur të tjerët. Tani e kanë të qartë se çka kanë bërë me jetën e tyre, por nuk ka mundësi rifillimi dhe ngel vetëm pendimi si përcjellësi i fundit në çastet e fundit.Këta njerëz në fund thonë: „Uroj që të kisha jetuar jetën timë, por tani e kam të qartë se kjo nuk ka qenë jeta ime! Ka qenë sipas pritshmërive të të tjerëve"!Për më shumë shiqo Videon më poshtë…

Posted by Sheki Useini – Nathan on Thursday, October 18, 2018

Post a comment