Startup
[ October 9, 2018 ]
Discover Tech Talent with Indeed at Forum

Genesis Expo will gather over 5,000 CTOs in one place, and about...

Conference
[ October 9, 2018 ]
A Little of What We Got Right at Genesis Expo

Genesis Expo will gather over 5,000 CTOs in one place, and about...

Startup
[ October 8, 2018 ]
Lunch at Genesis Expo: What’s on the menu?

You’ll find an overview for what’s on offer for...

Startup
[ October 8, 2018 ]
We’re Hiring. Come Join Us at Genesis Expo

Genesis Expo will gather over 5,000 CTOs in one place, and about...

Blog
[ October 7, 2018 ]
A do të vazhdon edhe mëtej si deri tani..?!

Jeta komunikon gjithmonë me ne. Jeta flet me gjuhën e saj. Ajo nuk...

Blog
[ October 3, 2018 ]
Mos kurse Respekt dhe Dashuri ndaj vetes!

Shumë pak njerëz merren me rritjen dhe zhvillimin e tyre të...