Meditim
[ September 19, 2018 ]
Kështu e thërret të mirën, lumturinë, bollëkun…!

Nuk ekzistojnë askund njerëz të cilët nuk dëshirojnë të jenë të...

Blog
[ September 18, 2018 ]
MOS E HARRO MENTORIN E BRENDSHËM..?!

Në fillim të rrugëtimit në drejtim të sukseseve, çdo Mentor është...

Blog
[ March 15, 2016 ]
Mëso nga njerëzit, që SOT janë aty, ku ti don të jesh NESËR!

Njeriu më i dobishëm për shoqërinë, kompaninë apo për një punë të...

Blog
[ March 10, 2016 ]
MEDITIMI RREGULLON JETËN SEKSUALE!

Dobia e shumësfishtë e meditimit shtrihet nëpër fusha të ndryshme....