[ October 11, 2018 by Sheki Useini 0 Comments ]

E TËRË JETA ËSHTË VENDIMMARRJE!

Jeta jonë është e mbushur me plot vendimmarrje. Në fakt ajo, Jeta, është në natyrën e saj vendimmarrje në kuptimin e plotë të fjalës.
Ne kemi në jetë mundësi të sjellëm vetë vendimmarrje ose këtë ta bëjnë TË TJERËT për ne. Madje edhe atëherë kur mendojmë se duhet të refuzojmë apo të mos sjellim ASNJË vendimmarrje, pikërisht atëherë realisht ne kemi sjellë një vendimmarrje, pra: që mos sjellim një të tillë. Kujdes, edhe kjo është vendimmarrje!

Sidoqoftë, e sigurtë është se nëse nuk vendosim ne vetë për veten, atëherë këtë do ta bëjnë të tjerët për ne. Kaq e thjeshtë është kjo!
Kurse nga ana tjetër, AFTËSIA dhe GUXIMI për të sjellur vendimmarrje të vetëdijshme në proçesin e jetës, si dhe pastaj të qëndruarit BESNIK dhe KONSEKUENT me këmbëngulje, janë VLERA që sjellin më tepër kualitet dhe QARTËSI në jetë.
Por nëse mendon se ke të drejtë të jesh joserioz dhe të luash me vendimmarrjet e tua ( një herë kështu e pastaj ashtu), atëherë ke poashtu TË DREJTË TË HESHTË, nëse rezultatet nuk të dalën ashtu si ke pritur.
Ju përshëndes nga Misano Adriatico të Italisë dhe ju dëshiroj një fundjavë me vendimmarrje të shkëlqyera.
Qofshi gjithmonë të bekuar.
Sheki Useini – NATHAN

E TËRË JETA ËSHTË VENDIMMARRJE!Jeta jonë është e mbushur me plot vendimmarrje. Në fakt ajo, Jeta, është në natyrën e saj vendimmarrje në kuptimin e plotë të fjalës.Ne kemi në jetë mundësi të sjellëm vetë vendimmarrje ose këtë ta bëjnë TË TJERËT për ne. Madje edhe atëherë kur mendojmë se duhet të refuzojmë apo të mos sjellim ASNJË vendimmarrje, pikërisht atëherë realisht ne kemi sjellë një vendimmarrje, pra: që mos sjellim një të tillë. Kujdes, edhe kjo është vendimmarrje!Sidoqoftë, e sigurtë është se nëse nuk vendosim ne vetë për veten, atëherë këtë do ta bëjnë të tjerët për ne. Kaq e thjeshtë është kjo!Kurse nga ana tjetër, AFTËSIA dhe GUXIMI për të sjellur vendimmarrje të vetëdijshme në proçesin e jetës, si dhe pastaj të qëndruarit BESNIK dhe KONSEKUENT me këmbëngulje, janë VLERA që sjellin më tepër kualitet dhe QARTËSI në jetë.Por nëse mendon se ke të drejtë të jesh joserioz dhe të luash me vendimmarrjet e tua ( një herë kështu e pastaj ashtu), atëherë ke poashtu TË DREJTË TË HESHTË, nëse rezultatet nuk të dalën ashtu si ke pritur.Ju përshëndes nga Misano Adriatico të Italisë dhe ju dëshiroj një fundjavë me vendimmarrje të shkëlqyera.Qofshi gjithmonë të bekuar.Sheki Useini – NATHAN

Posted by Sheki Useini on Friday, September 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *