[ October 19, 2018 by Sheki Useini 0 Comments ]

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!
…në kategorinë e parë bëjnë pjesë njerëzit të cilët PENDOHEN se nuk kanë jetuar jetën e tyre, atë jetë që kanë dashtur ta jetojnë. Por KËTA KANË JETUAR JETËN SIPAS PLANIT TË DIKUJT TJETËR apo sipas KËRKESAVE që kanë pasur të tjerët. Tani e kanë të qartë se çka kanë bërë me jetën e tyre, por nuk ka mundësi rifillimi dhe ngel vetëm pendimi si përcjellësi i fundit në çastet e fundit.
Për më shumë shiqo Videon më poshtë…

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!

Për çka PENDOHEN më shumë njerëzit në çastet e fundit para VDEKJES?!…në kategorinë e parë bëjnë pjesë njerëzit të cilët PENDOHEN se nuk kanë jetuar jetën e tyre, atë jetë që kanë dashtur ta jetojnë. Por KËTA KANË JETUAR JETËN SIPAS PLANIT TË DIKUJT TJETËR apo sipas KËRKESAVE që kanë pasur të tjerët. Tani e kanë të qartë se çka kanë bërë me jetën e tyre, por nuk ka mundësi rifillimi dhe ngel vetëm pendimi si përcjellësi i fundit në çastet e fundit.Këta njerëz në fund thonë: „Uroj që të kisha jetuar jetën timë, por tani e kam të qartë se kjo nuk ka qenë jeta ime! Ka qenë sipas pritshmërive të të tjerëve"!Për më shumë shiqo Videon më poshtë…

Posted by Sheki Useini on Thursday, October 18, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *